Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Cicero), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Κικέρωνος Λόγοι Τρίτος κατά Κατιλίνα και ο υπέρ Αρχίου του Ποιητού, δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]