Φ. Κ Βώρος, Ξένη Οικονομοπούλου, Βασι. Δ. Ασημομύτης, Νικ. Π. Δημακόπουλος, Θ. Κατσουλάκος
Ιστορία Επιλογής Γ΄ Γενικού Λυκείου
[1980, 1st edition]