Α. Λαζάρου, Α. Διάφας
Ιστορία των Νέων Χρόνων από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως. Δια την Ε' Τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1961, 4th edition]