Α. Κοντομάρης, Ηλ. Μηνιάτης
Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική, δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως Δημοτικών Σχολείων