Νικ. Προκοπίδης
Εκκλησιαστική ιστορία για την Ε΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων και τη συνδιδασκαλία Ε΄ και ΣΤ΄