Επαμεινώντας Γεραντώνης
Αλφαβητάριο. Τα καλά παιδιά
[1950, 1st edition]