Άννα Δεϊμέζη- Καλιότσου
Φυτά και ζώα της πατρίδας μας, Δ΄ Δημοτικού
[1975, 10th edition]