Βασίλειος Αιγινήτης
Στοιχεία φυσικής και χημείας τόμος Β΄ δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων
[1919, 3rd edition]