Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Ιστορία των νεότερων χρόνων. Τάξις Έκτη Δημοτικού
[1967]