Θεόκριτος, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια δια την ΣΤ' τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1961, 7th edition]