Βασ. Οικονομίδης
Αναγνωστικόν Β' Δημοτικού
[1955, 1st edition]