Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή (Εκλογές) Α', Β' και Γ' λυκείου
[1978, 29th edition]