Γ. Καλαματιανός, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη, Ν. Κοντόπουλος, Ε. Φωτιάδης, Ηλ. Μηνιάτης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Ε' Γυμνασίου
[1956, 1st edition]