Κ. Παπαϊωάννου, Δ. Κάππος, Ν. Κριτικός, Ν. Μιχαλόπουλος, Ν. Μπάρκας, Ν. Σωτηράκης, Νίκη Δενρινού
Πειραματική διδασκαλία των μαθηματικών εις την πρώτην βαθμίδα των Γυμνασίων
[1964]