Α. Ματαράσης, Σ. Παπασταματίου
Ιστορία των Νεώτερων και των Νεότατων Χρόνων, Γ΄ Γυμνασίου
[1968, 2nd edition]