Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων
[1924]