Βασίλειος Μπιλάλης
Τι πιστεύω: συνοπτική και αναλυτική έκθεση της δογματικής - λειτουργικής - ηθικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας
[1975, 1st edition]