Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου
Ιστορία των αρχαίων χρόνων ως τα146 π. Χ. Α΄ και Δ΄ Γυμνασίου
[1975, 1st edition]