Όμηρος, Νικηφόρος Ξ. Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (σχόλια), Κ.Α Παπαχρίστος (επιμέλεια)
Ομήρου Οδύσσεια (εκλογαί) δια την ΣΤ' τάξιν των Γυμνασίων
[1950]