Νικόλαος Α. Κοντόπουλος, Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου
Νεοελληνικά αναγνώσματα ΣΤ΄ τάξεως
[1955]