Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
Μελωδικαί Ασκήσεις (Σολφέζ), προς χρήσιν των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων και των μαθητών των Διδασκαλείων και των Ωδείων