Ιωάννης Φραγκούλης, Σπ. Λαγοπάτης
Χριστιανική Ηθική, δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1946]