Γρηγ. Σ. Γοργολίτσας, Γεώργ. Α. Γεωργίου
Γραμματική της καθαρευούσης διά τους μαθητάς Ε' και ΣΤ΄ τάξεως Δημοτικών Σχολείων
[1950]