Ηλίας Π. Μηνιάτης
Ερμηνεία Περικοπών εκ της Παλαιάς Διαθήκης, δια την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1935, 2nd edition]