Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχεία Φυτολογίας και Ζωολογίας, για την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων
[1940]