Ιωάννης Ν. Χατζηδάκις
Ευθύγραμμος τριγωνομετρία μόνη εγκεκριμένη δια τους μαθητής των Γυμνασίων κατά τον ΑΜΒ΄ νόμων
[1890, 2nd edition]