Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Α΄ Γυμνασίου
[1931]