Λ. Χριστοφιλοπούλος, Ελένη Γεωργιάδου, Α. Κεραμιδάς
Κατήχησις και Λειτουργική δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως (και Ε΄ συνδιδασκόμενης) των Δημοτικών Σχολείων
[1952]