Ξενοφών, Νικόλαος Ζαφειρίου (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Κύρου Αναβάσεως του Ξενοφώντος. Δια την Α΄ και Β΄ Τάξιν των Ημιγυμνασίων και των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1931, 3rd edition]