Ιω. Π. Κούτρας
Γραμματική της απλής καθαρευούσης δια την Ε' και ΣΤ' τάξιν των δημοτικών Σχολείων