Κωνστ. Δ. Παπαδημητρίου
Μελωδικαί Ασκήσεις Βυζαντινής Μουσικής. Πρακτική Μέθοδος, προς χρήσιν των μαθητών των Ιερατικών σχολών, των Διδασκαλείων και των Ωδείων ως και παντός φιλόμουσου
[1959, 7th edition]