Αλκίνοος Ε. Μάζης
Στοιχεία Γεωγραφίας, δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1939, 2nd edition]