Δημοσθένης, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι Α΄ και Β΄ Ολυνθιακός και Α΄ κατά Φιλίππου. Προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ Τάξεως των Εξατάξεων Γυμνασίων και των αντίστοιχων σχολών της Μέσης εκπαιδεύσεως.
[1935, 3rd edition]