Πλάτων, Δημήτριος Ν. Γουδής (μετάφραση)
Πλάτωνος Πρωταγόρας. Προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξεως των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1939, 4th edition]