Νικόλαος Μεταξάς
Πατριδογνωσία μετά νεώτατης Γεωγραφίας Φυσικής και Πολιτικής της παλαιάς και της νέας Ελλάδος, δια τους μαθητάς της Γ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων
[1923]