Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Γεώργιος Κ. Γρατσιάτος (σχόλια)
Είκοσιν εκλεκταί ωδαί προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1933, 2nd edition]