Δημ. Μ. Σάρρος (μετάφραση)
Ευριπίδου Εκάβη, ρυθμική μετάφρασις
[1922]