Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους οι τρεις Ολυνθιακοί διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1920]