Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι (Ολυνθιακοί Α -Β και Φιλιππικοί Α΄- Β΄) δια την Δ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1950, 1st edition]