Σπυρίδων Μηλιαράκης
Φυσική Ιστορία προς χρήσιν των μαθητών της Δευτέρας τάξεως των Ελληνικών τάξεων
[1919]