Επ. Παπαμιχαήλ, Δ. Βουτυράς
Το χρυσό μου βιβλίο. Αναγνωστικό Β΄ Δημοτικού
[1932, 1st edition]