Ιωάνν. Μ. Συκώκης, Κώστας Γ. Πασαγιάννης
Τα Ελληνόπουλα. Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1927, 1st edition]