Α. Π. Κουρτίδης, Γ. Σ. Κονιδάρης, Γ. Καλαράς
Οδύσσεια. Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1925, 6th edition]