Χαρίσιος Παπαμάρκος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά τους μαθητάς της τετάρτης τάξεως των σχολείων της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
[1921]