Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος
Αναγνωστικόν Ε΄ Δημοτικού
[1954, 1st edition]