Γ. Μέγας, Κ. Ρωμαίος, Σ. Δουφεξής, Θ. Μακρόπουλος
Αναγνωστικόν Δ΄ Δημοτικού
[1958, 2nd edition]