Δ. Κώτσιρας, Δ. Μάγος
Πατριδογνωσία και Γεωγραφία Τρίτης Δημοτικού, Τρίτης Δημοτικού, για όλα τα σχολεία της Ελλάδος