Μαρ. Γ. Ιωαννίδης, Βασ. Παπαϊωάννου, Κ. Γιαννακόπουλος
Γεωγραφία της Ευρώπης για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων