Α. Ε Μέγας
Φυσική Ιστορία βιολογικώς συντεταγμένη δια την Β΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1927]