Α. Ε Μέγας
Φυσική Ιστορία βιολογικώς συντεταγμένη δια την Α΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων
[1927]